Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viasomebunny somebunny
Wiesz czasem, ludzie chcą zobaczyć coś tak bardzo, że wydaje im się, że naprawdę coś widzieli.
— Skins
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viasomebunny somebunny

July 09 2015

u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaphilomath philomath
0481 e769 420
Do you realize that people don't know how to read Kafka simply because they want to decipher him? Instead of letting themselves be carried away by his unequaled imagination, they look for allegories — and come up with nothing but clichés: life is absurd. (...) You can understand nothing about art, particularly modern art, if you do not understand that imagination is a value in itself.
— Milan Kundera
Reposted fromuoun uoun viaphilomath philomath
0398 c892 420
Reposted fromuoun uoun viaphilomath philomath
8035 4030 420
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDangerousHope DangerousHope
Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr, Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce
Reposted frommarysia marysia viavaillance vaillance
2303 1953 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viaankaotttak ankaotttak
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viabakteryja bakteryja
1198 912f 420
True beauty of the Soup.io
Reposted fromalkern alkern viabakteryja bakteryja
5792 4238 420
Reposted fromretaliate retaliate viabakteryja bakteryja
3965 1807 420
Reposted fromlittlefool littlefool viabakteryja bakteryja
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— john lennon.
Reposted fromrol rol viabakteryja bakteryja
Radosław Pujan
Reposted fromnazwabyla nazwabyla

Barbara Laage

Reposted fromnazwabyla nazwabyla
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromlavendowy lavendowy vianazwabyla nazwabyla
2173 8151 420
Reposted fromlavendowy lavendowy vianazwabyla nazwabyla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl